Archief | juni, 2013

OV-neman: lichtend blogvoorbeeld

11 jun

Wijnand Veneman (TU Delft; @WijnandVeeneman) schrijft sinds kort een zeer verdienstelijke blog over allerlei actuele zaken in het openbaar vervoer. Zijn laatste blog gaat over – niet verwonderlijk – de Fyra (Lessen van de Fyra, thriller of tragedie), en hij legt nauwgezet de hele voorgeschiedenis uit, en voorziet van commentaar. Voor wetenschappers die wat overtuiging zoeken voor het nut van een blog, en hoe gedegen je het zou kunnen aanpakken, mag  deze als lichtend voorbeeld dienen: http://wveeneman.weblog.tudelft.nl

Advertenties