Archive by Author

Zijn wij allemaal wetenschappers?

3 mrt

Canadees auteur Malcolm Gladwell beweert dat je met 10.000 uur overal een expert in kunt worden, dus waarom dan niet in de wetenschap? De wetenschap prikte op haar beurt die ballon door en bewees dat niet iedereen overal een expert in kan worden binnen 10.000 uur – niet in vioolspelen althans. Wetenschap beoefenen is trouwens geen vioolspelen. Zou iedereen een wetenschapper kunnen zijn?

Wat is een wetenschapper? Volgens het Oxfort Dictionary is het “A person who is studying or has expert knowledge of one or more of the natural or physical sciences”. Nu is de definitie ‘expert’ voor vele interpretaties vatbaar. Datzelfde woordenboek zegt over ‘experts’: “A person who is very knowledgeable about or skilful in a particular area”. Daar komen we niet veel verder mee. Want wie bepaalt wat ‘very knowledgeable’ is? Als je behoort tot de 10% slimste koppen? Als je meer weet dan gemiddeld? Wie meet dat?

Sinds een jaar of 25 heeft de wetenschap de kracht van de massa ontdekt. Samenwerken met wetenschappers over de hele wereld werd al een stuk makkelijker met de komst van internet, maar sommigen keken verder: waarom niet ‘gewone’ mensen inzetten voor wetenschappelijk onderzoek als ‘burgerwetenschappers’?

Het SETI@home-onderzoek was een van de eerste die de kracht van internet gebruikte om grote aantallen burgerwetenschappers data te laten analyseren. Computers bij mensen thuis werden ingezet om  te zoeken naar buitenaards leven. Je kunt het programmaatje waarmee je je eigen computer mee kunt laten doen nog steeds downloaden.

Het project Galaxy Zoo zet burgerwetenschappers actiever in: iedereen kan zich aanmelden voor een korte online training om foto’s sterrenstelsels  van de Hubble telescoop te analyseren. De data wordt gebruikt voor wetenschappelijke publicaties.

150 miljoen analyses in twee jaar tijd dankzij citizen science

Het inzetten van burgers biedt mogelijkheden voor het gebruikmaken van de kracht van de massa als het gaat om data-analyse en dataverzameling – en die kracht is groot: met Galaxy Zoo werden in twee jaar tijd maar liefst 150 miljoen classificaties van sterrenstelsels uitgevoerd. Citizen science biedt echter veel meer voordelen.

Door mensen die niet per se zijn opgeleid als wetenschapper te betrekken bij wetenschap vergroot je de kennis van wetenschap onder die doelgroep. Die mensen leren over de nuances van het wetenschappelijk onderzoek. Mensen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek biedt kansen hen te leren over statistische toetsing en de manieren waarop je onderzoeksresultaten kunt interpreteren.

Daarnaast biedt het betrekken van mensen bij onderzoek ook kansen bij het informeren van mensen tijdens het onderzoeksproces, bijvoorbeeld over maatregelen om griep te beperken zoals tijdens het project  FlunearYou. Mensen helpen onderzoekers bij het verzamelen van data over verkoudheid en griep en krijgen op hetzelfde platform informatie over griepverspreiding en hoe je zelf griep kunt voorkomen. Mensen op deze manier laten helpen bij je onderzoek vergroot de bereidheid van mensen om eindresultaten te accepteren en zij hebben mogelijkheden om al tijdens het onderzoeksproces kennis te nemen van deelresultaten.

Wetenschappelijke kennis delen door niet-wetenschappelijk opgeleide mensen te betrekken kan leiden tot een verhoging van het algemeen kennisniveau van de maatschappij. Beter geïnformeerde burgers maken wellicht betere keuzes als het gaat om hun persoonlijke gezondheid, politiek, voeding en duurzaamheid.

‘Burgerwetenschappers’ kunnen ook heel belangrijke kennis inbrengen, waar wetenschappers zelf niet aan gedacht hadden

Tenslotte is het belangrijk te benadrukken dat de niet-wetenschappers heel belangrijke kennis kunnen inbrengen, waar de wetenschappers zelf niet aan gedacht hadden. Dat proces heet kenniscocreatie en biedt veel voordelen.. Als het gaat om klimaatadaptatie, oftewel het aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering, kan de ervaring en kennis van een agrariër van onschatbare waarde zijn. En als het gaat om menselijke psychologie kunnen we veel leren van overlevenden van oorlogen. Het betrekken van andersdenkenden zorgt voor een verrijking van de data, en een schat aan nieuwe kennis en data.

Misschien is de definitie wetenschapper toe aan een upgrade. Wetenschappers zijn niet langer de experts, maar eenvoudigweg de mensen met een onverzadigbare nieuwsgierigheid en gedrevenheid om te begrijpen hoe iets werkt, en bereid daar met een analytische blik naar te kijken.

Reblog van Studio Lakmoes

Lees verder

Advertenties

Social media, infographics en wetenschap

16 jan

Screen Shot 2015-01-16 at 10.17.40

Wat is de maximale grootte die mariene megafauna (Walvissen, reuzeninktvissen) kunnen bereiken? Een simpele vraag, die niet zo eenvoudig te beantwoorden is. Onderzoekers analyseerden databases, historische documenten, data van eBay en gebruikten social media om data over de grootte van zeedieren te verzamelen en resultaten zijn gecommuniceerd via een infographic. Van dit soort onderzoek gaat mijn wetenschapshart sneller kloppen.

Lees verder

De Open Wetenschappelijke Conferentie

23 dec

Al eeuwen komen wetenschappers samen om kennis uit te wisselen op wetenschappelijke conferenties. Hoewel kennis tegenwoordig met een druk op de knop per email te delen is, is de behoefte om collega’s van over de hele wereld ook live te ontmoeten en onderzoek te bediscussiëren onverminderd groot.

deltas+in+times+of+climate+change

Wetenschappelijke conferenties worden volgens een vast recept georganiseerd. Ze duren 2-3 dagen en trekken een internationaal (wetenschappelijk) publiek. Er is een plenair onderdeel met hoogwaardigheidsbekleders en parallele sessies met presentaties en discussies en er is een posterparade waar jonge onderzoekers met een poster hun onderzoek presenteren. Soms is er na afloop een verslag, maar vaak niet. Het zijn besloten bijeenkomsten.

Wetenschappelijke bijeenkomsten opengooien? Wow, gewaagd, nietwaar? Blog van Studio Lakmoes, lees hier verder

In 5 stappen naar Open Science – niet voor mietjes

6 jun

 Image

Open Science staat voor het zo vroeg mogelijk delen van wetenschappelijke kennis, resultaten en data. Open toegang tot wetenschappelijke data zou kunnen zorgen voor snellere innovatie, doordat wetenschappers op de hoogte zijn van elkaars onderzoek, meer mensen tegelijk aan hetzelfde onderzoek kunnen werken (power of the crowd). Zelfs leken zouden gebruik kunnen maken van wetenschappelijke data – met mogelijk spectaculaire gevolgen.

Regelmatig word ik gevraagd om lezingen te geven over deze nieuwe beweging in de wetenschap. Ik ben overtuigd dat kennis alleen waardevol is als zij wordt gedeeld. Maar op dit moment wordt er nog weinig gedeeld. Als we alle beperkingen, bezwaren en angsten zouden kunnen loslaten, hoe zou de wetenschap er dan uitzien? Maar hoe doe je dat?

Lees meer >>

Reblog van Studio Lakmoes

Houston, we need money

9 okt

1213873_78951379

Crowdfunding is een interessant alternatief voor of aanvulling op de reguliere onderzoekssubsidies: je mobiliseert mensen om financieel bij te dragen aan jouw onderzoek. Het biedt bovendien kansen om een potentieel grote groep mensen bij je onderzoek te betrekken wat helpt bij het implementeren van je onderzoek in de praktijk en het verspreiden van je onderzoeksresultaten.

Ik sprak vorig jaar met de oprichters van Flintwave: het eerste Nederlandse initiatief voor crowdfunding voor de wetenschap. Zij organiseren binnenkort de eerste Nederlandse crowdfunding training voor wetenschappers.

Nieuwsgierig en ready to launch? Meld je hier aan voor de crowdfunding voor wetenschappers training op 5 en 12 november in Amsterdam

Is het peer review systeem kapot?

26 sep

“The thesis is that there is something seriously wrong with the scientific review process… which has become, if not outright broken, distorted to the point where it’s hindering people’s careers, and causing more problems than it is solving.”

Greg Petsko, Weill Cornell Medical College, USA

Wat denk jij? Is het huidige peer review systeem kapot?

In onderstaande video vertellen wetenschappers waarom het huidige peer review systeem volgens hen niet langer houdbaar is, en wetenschappers niet helpt, maar zelfs tegenwerkt in hun carriere.

social media landschap voor wetenschappers

11 jan

social-media-landscape

Bovenstaand plaatje heb ik gemaakt voor een workshop in Antwerpen eind 2012. Ik merk dat veel onderzoekers bij social media vooral aan twitter en linkedin denken, terwijl er veel meer social media zijn die interessant kunnen zijn voor onderzoekers. Het aanbod aan verschillende social media kan overweldigend zijn.
Omdat ik een lijstjesnerd ben met een tic voor het ordenen van informatie op een logische manier heb ik een poging gedaan om het aanbod social media te classificeren op een voor onderzoekers handige manier.

Lees verder