Altmetrics, ‘Altmetric,’ and Science Communication

29 nov

Science Communication Breakdown

Photo credit: Todd Eddy. Shared under a Creative Commons license. Click for more info. Photo credit: Todd Eddy. Shared under a Creative Commons license. Click for more info.

Editor’s Note: This is a guest post from Iara Vidal, a Ph.D. student based in Brazil whose work focuses on altmetrics and scholarly communication. If you’re curious about altmetrics, or how they may be relevant to science communication, read on.

Being overwhelmed by information is not a new phenomenon, but it is a very real problem. We struggle to keep up to date with all the discoveries, papers, and books in our fields of interest. It often seems as though new fields of study, methods, and/or tools are created every month. Buzzwords are all around, and it can be hard to know if there’s anything useful behind the buzz.

One of these buzzwords is altmetrics.

View original post 1.363 woorden meer

Advertentie

Tweetable science posters

9 jun

teabreak wildlife news

Twitter is a fantastic place to share research, express opinions, and connect with others in the same field of research. This week on Twitter, I came across an image that was a hybrid between a science poster and an infographic. In four bullet points, a few photos and a couple of graphs, this ‘tweetable poster’, which is also known as a ‘graphical abstract’, revealed that scientists who had combined long-term monitoring data on the seasonality of nesting effort with a ground-based survey covering 585 km, had discovered that Gabon hosts the largest rookery of olive ridley turtles (Lepidochelys olivacea) in the Atlantic and that a significant proportion of nesting effort occurs inside Gabon’s extensive network of coastal protected areas.

Tweetable science poster of olive ridley research Presenting paper abstracts graphically in a tweetable science poster allows scientists to share their research in an interesting way to a wider audience. Metcalfe, K. et al, 2015. Going…

View original post 515 woorden meer

Zijn wij allemaal wetenschappers?

3 mrt

Canadees auteur Malcolm Gladwell beweert dat je met 10.000 uur overal een expert in kunt worden, dus waarom dan niet in de wetenschap? De wetenschap prikte op haar beurt die ballon door en bewees dat niet iedereen overal een expert in kan worden binnen 10.000 uur – niet in vioolspelen althans. Wetenschap beoefenen is trouwens geen vioolspelen. Zou iedereen een wetenschapper kunnen zijn?

Wat is een wetenschapper? Volgens het Oxfort Dictionary is het “A person who is studying or has expert knowledge of one or more of the natural or physical sciences”. Nu is de definitie ‘expert’ voor vele interpretaties vatbaar. Datzelfde woordenboek zegt over ‘experts’: “A person who is very knowledgeable about or skilful in a particular area”. Daar komen we niet veel verder mee. Want wie bepaalt wat ‘very knowledgeable’ is? Als je behoort tot de 10% slimste koppen? Als je meer weet dan gemiddeld? Wie meet dat?

Sinds een jaar of 25 heeft de wetenschap de kracht van de massa ontdekt. Samenwerken met wetenschappers over de hele wereld werd al een stuk makkelijker met de komst van internet, maar sommigen keken verder: waarom niet ‘gewone’ mensen inzetten voor wetenschappelijk onderzoek als ‘burgerwetenschappers’?

Het SETI@home-onderzoek was een van de eerste die de kracht van internet gebruikte om grote aantallen burgerwetenschappers data te laten analyseren. Computers bij mensen thuis werden ingezet om  te zoeken naar buitenaards leven. Je kunt het programmaatje waarmee je je eigen computer mee kunt laten doen nog steeds downloaden.

Het project Galaxy Zoo zet burgerwetenschappers actiever in: iedereen kan zich aanmelden voor een korte online training om foto’s sterrenstelsels  van de Hubble telescoop te analyseren. De data wordt gebruikt voor wetenschappelijke publicaties.

150 miljoen analyses in twee jaar tijd dankzij citizen science

Het inzetten van burgers biedt mogelijkheden voor het gebruikmaken van de kracht van de massa als het gaat om data-analyse en dataverzameling – en die kracht is groot: met Galaxy Zoo werden in twee jaar tijd maar liefst 150 miljoen classificaties van sterrenstelsels uitgevoerd. Citizen science biedt echter veel meer voordelen.

Door mensen die niet per se zijn opgeleid als wetenschapper te betrekken bij wetenschap vergroot je de kennis van wetenschap onder die doelgroep. Die mensen leren over de nuances van het wetenschappelijk onderzoek. Mensen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek biedt kansen hen te leren over statistische toetsing en de manieren waarop je onderzoeksresultaten kunt interpreteren.

Daarnaast biedt het betrekken van mensen bij onderzoek ook kansen bij het informeren van mensen tijdens het onderzoeksproces, bijvoorbeeld over maatregelen om griep te beperken zoals tijdens het project  FlunearYou. Mensen helpen onderzoekers bij het verzamelen van data over verkoudheid en griep en krijgen op hetzelfde platform informatie over griepverspreiding en hoe je zelf griep kunt voorkomen. Mensen op deze manier laten helpen bij je onderzoek vergroot de bereidheid van mensen om eindresultaten te accepteren en zij hebben mogelijkheden om al tijdens het onderzoeksproces kennis te nemen van deelresultaten.

Wetenschappelijke kennis delen door niet-wetenschappelijk opgeleide mensen te betrekken kan leiden tot een verhoging van het algemeen kennisniveau van de maatschappij. Beter geïnformeerde burgers maken wellicht betere keuzes als het gaat om hun persoonlijke gezondheid, politiek, voeding en duurzaamheid.

‘Burgerwetenschappers’ kunnen ook heel belangrijke kennis inbrengen, waar wetenschappers zelf niet aan gedacht hadden

Tenslotte is het belangrijk te benadrukken dat de niet-wetenschappers heel belangrijke kennis kunnen inbrengen, waar de wetenschappers zelf niet aan gedacht hadden. Dat proces heet kenniscocreatie en biedt veel voordelen.. Als het gaat om klimaatadaptatie, oftewel het aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering, kan de ervaring en kennis van een agrariër van onschatbare waarde zijn. En als het gaat om menselijke psychologie kunnen we veel leren van overlevenden van oorlogen. Het betrekken van andersdenkenden zorgt voor een verrijking van de data, en een schat aan nieuwe kennis en data.

Misschien is de definitie wetenschapper toe aan een upgrade. Wetenschappers zijn niet langer de experts, maar eenvoudigweg de mensen met een onverzadigbare nieuwsgierigheid en gedrevenheid om te begrijpen hoe iets werkt, en bereid daar met een analytische blik naar te kijken.

Reblog van Studio Lakmoes

Lees verder

To tweet or not to tweet…at conferences

20 jan

The Contemplative Mammoth

Live-tweeting, whether a department seminar or a conference talk, is one of the most powerful aspects of academic Twitter I’ve witnessed. It’s not an easy skill, but it’s worth cultivating, because it has tremendous value in bringing exciting research to a broad audience. Instead of the twenty to two hundred people in the room, you have the potential to reach thousands, and generate exciting conversations — what I often refer to as the “meeting within the meeting” that only takes place in the ether.

Live-tweeting also helps me focus more — I personally get more out of talks I tweet than ones I don’t. I sometimes refer to it as my superpower, because I have a special knack for distilling a talk into 140-character sound bites, and a high WPM to match. Live-tweeting usually gets me a handful of new followers, too, which is a good indication that folks are finding the…

View original post 1.079 woorden meer

Social media, infographics en wetenschap

16 jan

Screen Shot 2015-01-16 at 10.17.40

Wat is de maximale grootte die mariene megafauna (Walvissen, reuzeninktvissen) kunnen bereiken? Een simpele vraag, die niet zo eenvoudig te beantwoorden is. Onderzoekers analyseerden databases, historische documenten, data van eBay en gebruikten social media om data over de grootte van zeedieren te verzamelen en resultaten zijn gecommuniceerd via een infographic. Van dit soort onderzoek gaat mijn wetenschapshart sneller kloppen.

Lees verder

De Open Wetenschappelijke Conferentie

23 dec

Al eeuwen komen wetenschappers samen om kennis uit te wisselen op wetenschappelijke conferenties. Hoewel kennis tegenwoordig met een druk op de knop per email te delen is, is de behoefte om collega’s van over de hele wereld ook live te ontmoeten en onderzoek te bediscussiëren onverminderd groot.

deltas+in+times+of+climate+change

Wetenschappelijke conferenties worden volgens een vast recept georganiseerd. Ze duren 2-3 dagen en trekken een internationaal (wetenschappelijk) publiek. Er is een plenair onderdeel met hoogwaardigheidsbekleders en parallele sessies met presentaties en discussies en er is een posterparade waar jonge onderzoekers met een poster hun onderzoek presenteren. Soms is er na afloop een verslag, maar vaak niet. Het zijn besloten bijeenkomsten.

Wetenschappelijke bijeenkomsten opengooien? Wow, gewaagd, nietwaar? Blog van Studio Lakmoes, lees hier verder

We need clear policy on tweeting from academic conferences

11 nov

Discussion long overdue apparently. Nice comments!

Sauropod Vertebra Picture of the Week

When Susie Maidment presented her in-progress research at SVP in Berlin last week, someone came in late, missed her “no tweeting, please” request, and posted a screenshot of the new work (since deleted).

On the back of that, Susie started an interesting thread in which it became apparent that people have very different assumptions. She, and Marc Jones, and others, were assuming that if you don’t tell people not to tweet, then they’ll know not to. Meanwhile, I, and Björn Brembs, and others were assuming the opposite: unless someone says not to tweet, you’re good to go.

Obviously this state of affairs is a recipe for disaster.  We’re all going to find ourselves giving presentations where we assume the audience will be doing one thing, but at least some audience members are assuming the other.

So the first thing to say is that we should be explicit about our…

View original post 263 woorden meer

Not sure if you want to blog? Easy, just join The Conversation.

17 okt

The Online Academic

Guest blogging and go-for-it blogging.

There are many many many blog spaces for professionals to ‘guest’ blog but you often have to be ‘invited’ by the editor of big well-established journal, perhaps once you’ve been blogging for a while you might be asked to contribute but until then… This is where The Conversation comes up trumps for you: The Conversation is a website written by professionals like you for the public audience. You write and send in your piece and professional perspective on current world topics. These news-style pieces are edited and published with clear indication of the author and their affiliations.

The Conversation is an excellent webspace that is gaining momentum and respect and I would recommend proposing a piece about something you are passionate about in your field/subject, there are many to choose from (see lower purple line in picture below), and then click to ‘become an author’ (upper purple arrow) . Screen_Shot_2014-10-16_at_15_52_47

You…

View original post 106 woorden meer

Cascades and Volcanoes — Are the Problems of Science in Public Discourse Getting Worse?

26 sep

PLOS: Ten Simple Rules of Live Tweeting at Scientific Conferences

31 aug

The power of mobile communications has increased dramatically in recent years such that these devices (smartphone or tablet computer) can be used productively to do science. The software applications installed on them do not necessarily have to be specialized to be useful for science, e.g., Evernote can be used as an electronic lab notebook. Twitter is a popular microblogging platform famously limited to messages of up to 140 characters and represents a simple way to express what’s on your mind to a global audience of followers. Twitter has useful real-world scientific applications, such as in disease surveillance enabling the tracking of disease pandemics, as well as the capacity to be used for the communication of science itself. Like other professionals, scientists are increasingly tweeting about their own research and the work of colleagues and sharing links to scholarly publications, laboratory results, and related scientific content such as molecular structures. Twitter can additionally serve as a catalyst in the development of scientific tools, with at least one mobile app for science coming directly out of a tweet at a scientific conference.

Read the whole editorial on PLOS Computational Biology